ห้องพักผู้ป่วย

ห้องพักเดี่ยว Suite Room ขนาดใหญ่พิเศษ

ห้องพักผู้ป่วยประเภท ห้องเดี่ยว Suite Room มีพื้นที่ขนาด 36.5 ตารางเมตร พร้อมกระจกรอบห้องพักผู้ป่วย สำหรับชมวิวทิวทัศน์ เพื่อผ่อนคลายความเครียดของผู้ป่วย มีพื้นที่นั่งเล่นด้านข้างเตียงผู้ป่วยสำหรับญาติพักผ่อน หรือพูดคุยกับผู้ป่วย มีพื้นที่ส่วนกลางในห้องสามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือญาติของผู้ป่วย และมีห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น

ห้องพักผู้ป่วย ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และมีความเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่ตอบสนองทุกความต้องการสำหรับผู้ป่วย เพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาวอย่างเต็มที่

ห้องเดี่ยว VIP

ห้องพักผู้ป่วยประเภท ห้องเดี่ยว VIP Room มีพื้นที่ขนาด 27.68 ตารางเมตร พร้อมระเบียงกระจกในห้องพักผู้ป่วย สำหรับชมวิวทิวทัศน์ เพื่อผ่อนคลายความเครียดของผู้ป่วย และมีห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น

ห้องพักผู้ป่วย ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และมีความเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่ตอบสนองทุกความต้องการสำหรับผู้ป่วย เพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาวอย่างเต็มที่

ห้องเดี่ยว Deluxe Room

ห้องพักผู้ป่วยประเภท ห้องเดี่ยว Deluxe Room มีพื้นที่ขนาด 24.44 ตารางเมตร พร้อมระเบียงกระจกในห้องพักผู้ป่วย สำหรับชมวิวทิวทัศน์ เพื่อผ่อนคลายความเครียดของผู้ป่วย และมีห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น

ห้องพักผู้ป่วย ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และมีความเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่ตอบสนองทุกความต้องการสำหรับผู้ป่วย เพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาวอย่างเต็มที่

ห้องคู่ Double Room

ห้องพักผู้ป่วยประเภท ห้องคู่ Double Room มีพื้นที่ขนาด 27.68 ตารางเมตร พร้อมระเบียงกระจกในห้องพักผู้ป่วย สำหรับชมวิวทิวทัศน์ เพื่อผ่อนคลายความเครียดของผู้ป่วย และมีห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น

ห้องพักผู้ป่วย ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และมีความเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่ตอบสนองทุกความต้องการสำหรับผู้ป่วย เพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาวอย่างเต็มที่

ห้องเดี่ยว Standard

ห้องพักผู้ป่วยประเภท ห้องเดี่ยว Standard มีพื้นที่ขนาด 23.10 ตารางเมตร และมีห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น

ห้องพักผู้ป่วย ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และมีความเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่ตอบสนองทุกความต้องการสำหรับผู้ป่วย เพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาวอย่างเต็มที่

ห้องพักผู้ป่วยรวม

ห้องพักผู้ป่วยประเภท ห้องรวม พร้อมชมวิวทิวทัศน์ด้านนอก เพื่อผ่อนคลายความเครียดของผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วย ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และมีความเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่ตอบสนองทุกความต้องการสำหรับผู้ป่วย เพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาวอย่างเต็มที่

ติดต่อหรือนัดหมายเข้าเยี่ยมชมสถานที่

คุณสามารถติดต่อหรือนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่เราได้