Home

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว

St. Carlos Rehabilitation and Extended Care Centre (St. Carlos RECC)

เราเชื่อว่าผู้ป่วยทุกรายมีความพิเศษและสมควรได้รับการดูแลเป็นส่วนตัว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการดูแลรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงความชอบ ค่านิยม เป้าหมายของผู้ป่วยและญาติ ไม่ว่าผู้ป่วยจะต้องการ การดูแลรักษาพยาบาลที่มีทักษะ การกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด หรือบริการอื่นๆ

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จะร่วมมือกับผู้ป่วยและญาติเพื่อวางแผนการดูแลรักษาที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล โดยใช้หลักฐานทางการแพทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ เพื่อให้การดูแลรักษาบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยวิธีการรักษาที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตามหลักการแพทย์ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

โทรหาเราได้ที่ 0-2055-6363

St.Carlos RECC

เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ชั้นนำของกรุงเทพฯและปริมณฑลตอนเหนือ

ติดตามข่าวสารเราได้ที่

Facebook St.CarlosRECC

St.Carlos RECC Call Center

020556363

ห้องพักผู้ป่วยและบริการในแพ็กเกจรายเดือน

เราออกแบบห้องพัก เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ป่วย
บริการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว
ราคาเริ่มต้นที่ 64,200 บาท / เดือน

  • บริการตรวจประเมินแรกรับโดยแพทย์
  • บริการกายภาพบำบัด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (กรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์)
  • แพทย์เยี่ยม 2 ครั้ง/สัปดาห์ (กรณีรายเดือน)
  • เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • อาหาร 3 มื้อ ดูแลอาหารโดยนักโภชนาการ
  • บริการให้ยาโดยคำสั่งแพทย์ และแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกร
  • ดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น เช่น สระผม โกนหนวด ตัดเล็บ เป็นต้น
  • บริการชุดเสื้อผ้าของโรงพยาบาล ซัก อบ รีด
  • แม่บ้านทำความสะอาดทุกวัน
  • บริการรถรับจากที่บ้านมาโรงพยาบาลครั้งแรก (กรณีนอนโรงพยาบาล)

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว

ดูแลคนไข้ใกล้ชิดดุจญาติมิตร โดยทีมบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน
นัดหมายเข้าเยี่ยมชมสถานที่

ติดต่อเรา

St.Carlos RECC