บริการของเรา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว St.Carlos RECC เราเชื่อว่าผู้ป่วยทุกรายมีความพิเศษและสมควรได้รับการดูแลเป็นส่วนตัว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการดูแลรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงความชอบ ค่านิยม เป้าหมายของผู้ป่วยและญาติ ไม่ว่าผู้ป่วยจะต้องการ การดูแลรักษาพยาบาลที่มีทักษะ การกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด หรือบริการอื่นๆ
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จะร่วมมือกับผู้ป่วยและญาติเพื่อวางแผนการดูแลรักษาที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล โดยใช้หลักฐานทางการแพทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ เพื่อให้การดูแลรักษาบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยวิธีการรักษาที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตามหลักการแพทย์ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส