อำนวยความสะดวกในการฟื้นตัวและฟื้นฟูผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกหรือระบบประสาท โดยให้การพยาบาลที่มีทักษะ การบำบัดทางกายภาพ กิจกรรมบำบัด และบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นความแข็งแรง การเคลื่อนไหว และได้รับความสะดวกสบาย

Leave a comment