เพราะคุณคือคนพิเศษของเรา 🫰

วันนี้ คุณตาจ้อย สุขภาพแข็งแรงขึ้น ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกวิธี ทั้งด้านโภชนาการ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ด้วยแพทย์และสหวิชาชีพสาขาต่างๆ เมื่อคุณตาจ้อย มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น 💪 จึงสามารถกลับไปพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายที่บ้านต่อได้

ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ❤ ที่ได้เห็นคุณตามีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ร่าเริง แจ่มใส

ขอให้คุณตามีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 🚗

สนใจติดต่อบริการ St.Carlos RECC

📱 St.Carlos RECC โทร 0-2055-6363

📱 Email : recc@stcarlos.com

📱 Website : https://stcarlos-recc.com/

📱 Fanpage : https://www.facebook.com/StCarlosRECC

#ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง #ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด#ดูแลผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

#ดูแลผู้สูงอายุ#กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ#กายภาพบำบัดหลังผ่าตัด#ดีใจที่คุณตาได้กลับบ้าน

Leave a comment